Oldenzaal's erfgoed met de sloop bedreigd!

De karakteristieke Drieeenheidskerk wordt met de sloop bedreigd.

Het parochiebestuur heeft aangekondigd de Drieeenheidskerk te verkopen. Een potentiële koper die het gebouw wilde slopen is voorlopig in de wachtkamer geplaatst. Overige gegadigden hebben slechts 4 weken de tijd gekregen om ideeën uit te werken en met een sluitende begroting inclusief bankgarantie te komen. Is er voor 13 maart geen ander levensvatbaar plan ingediend dan wordt sloop van de kerk bespreekbaar, aldus het parochiebestuur. Normaal staat voor een proces van  herbestemming één jaar of langer!!

Het gebouw is ooit bekostigd en onderhouden met geld van de Oldenzaalse gemeenschap en is onlosmakelijk verbonden met de historie van Oldenzaal.

Afwachtende houding gemeente Oldenzaal

De kerk is rond 1930 en ontworpen door architect te Riele. De historie van de kerk is rijk en goed gedocumenteerd. Het gebouw is al langer genomineerd als gemeentelijk monument, maar de gemeente lijkt de kat uit de boom te kijken.

Het Oversticht, dat adviseert over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, stelt vast dat de Drieëenheidskerk ruimschoots voldoet aan de criteria voor een gemeentelijk monument (negen sterren, waar zeven al voldoende zijn).

Hoog tijd dat gemeente, burgers, bedrijven een visie gaan ontwikkelen, maar eerst moet de tikkende klok stilgezet worden. Dat kan alleen de gemeente doen door het gebouw als gemeentelijk monument aan te merken. Daarnaast heeft de landelijke overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een kerkenvisie ontwikkeld, die juist voorziet in het ontwikkelen van een gezamenlijke duurzame toekomstvisie. De Minister van OCW stelt hiertoe zelfs middelen beschikbaar!

Laat dit stukje historisch erfgoed niet verloren gaan.